Hôm nay: ngày 20/9/2017


Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc là trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động.


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI QUẢNG NINH